Tarieven – Tandarts Bosma – Apeldoorn

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Wij verzoeken patiënten ons bij verhindering minstens 24 uur (bij een afspraakduur van 30 minuten of meer, minstens 72 uur) tevoren telefonisch, tijdens onze werktijden, te berichten teneinde kosten, berekend voor de besproken tijd, te vermijden. In de middag kunt u ons hiervoor bereiken op ons mobiele telefoonnummer. Wij zijn niet bereikbaar van vrijdag 12:00 uur tot maandag 08:30 uur; wij vragen u vriendelijk hiermee rekening te houden. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 17,50 euro per 10 minuten.

Deze prijzen gelden voor iedereen en zijn exclusief techniek- en/of materiaalkosten.

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.